SKONTAKTUJ SIE Z NAMI

Małgorzata Bełzowska

tel. 790 454 375
gosiabelzowska@gmail.com adres: ul. Filipa 23, Kraków

Małgorzata Franczyk

tel. 503 616 149
malgorzata_franczyk@wp.pl
adres: ul. Kronikarza Galla 19/1, Kraków

Renata Drapała

tel. 501486453
renatadrapala@interia.pl
adres: Specjalistyczne Centrum Medyczne
"NOWOMED"
ul. Miłkowskiego 3/6
30-349 Kraków

Formy terapii i pomocy

Konsultacje

Jedno do trzech spotkań, mających na celu ustalenie problemu i najbardziej odpowiedniej w danym przypadku formy pomocy psychologicznej

Psychoterapia indywidualna dorosłych

Następuje po wstępnych konsultacjach psychoterapeutycznych. Odbywa się w formie cotygodniowych lub częstszych spotkań trwających 50 min. Jej celem jest przepracowanie zgłaszanych trudności oraz zmiana dotychczasowego, niepożądanego sposobu funkcjonowania

Psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży

Psychoterapia grupowa

Interwencja kryzysowa

Pomoc w odzyskaniu równowagi psychicznej, utraconej w wyniku nagłych sytuacji życiowych (śmierć bliskich, wypadek, rozwód)

Poradnictwo psychologiczne

Pomoc w zidentyfikowaniu problemu i wyborze rozwiązania najbardziej efektywnego dla pacjenta

Szkolenia i warsztaty socjoterapeutyczne oraz psychoedukacyjne

Szkolenia i warsztaty w zakresie komunikacji interpersonalnej, asertywności, radzenia sobie ze stresem oraz z trudnymi emocjami, rozwiązywania konfliktów, profilaktyki uzależnień, integracji, budowania własnej wartości, twórczości

Trening interpersonalny

Cykl warsztatów grupowych mających na celu pogłębienie świadomości własnych emocji, myśli, sposobów zachowania w kontakcie z drugim człowiekiem i w grupie

badanie osobowości

Testy + opinia psychologiczna