SKONTAKTUJ SIE Z NAMI

Małgorzata Bełzowska

tel. 790 454 375
gosiabelzowska@gmail.com adres: ul. Filipa 23, Kraków

Małgorzata Franczyk

tel. 503 616 149
malgorzata_franczyk@wp.pl
adres: ul. Kronikarza Galla 19/1, Kraków

Renata Drapała

tel. 501486453
renatadrapala@interia.pl
adres: Specjalistyczne Centrum Medyczne
"NOWOMED"
ul. Miłkowskiego 3/6
30-349 Kraków

Nasz Gabinet

W swojej pracy psychoterapeutycznej spełniamy standardy etyczno – zawodowe przyjęte przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej.
W trosce o jakość oferowanej pomocy poddajemy swoją pracę regularnej superwizji.
Dzięki temu każda osoba, z którą pracujemy może liczyć na wysoką jakość świadczonych przez nas usług terapeutycznych.

mgr Małgorzata Bełzowska

Jestem psychoterapeutką, socjoterapeutką, nauczycielką i absolwentką Pedagogiki Resocjalizacyjnej na Uniwersytecie Łódzkim. Swoje umiejętności i wiedzę psychoterapeutyczną zdobyłam w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Placówka ta jest rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Ukończyłam również dwuletnie Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam między innymi w wielu ośrodkach socjoterapeutycznych dla młodzieży: w Irlandii ( City of Dublin Youth Service Board), a następnie w Polsce, w Ośrodku Terapii Uzależnień "Monar" (Wrocław), w Prywatnej Szkole Podstawowej i Gimnazjalnej (Kraków) oraz w Ośrodku Profilaktyki Edukacyjnej "Kangur" (Kraków) jako trener profilaktycznych warsztatów psychoedukacyjnych.

Przez wiele lat pracowałam również jako terapeutka w Poradni Zdrowia Psychicznego, prowadząc indywidualne procesy terapeutyczne dorosłych pacjentów. Jednocześnie doskonaliłam swoje kompetencje kliniczne podczas staży podyplomowych na Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz na Oddziale Psychiatrii Ogólnej w Szpitalu Klinicznym im. dr J. Babińskiego w Krakowie.

Podsumowując, swoje 20-letnie doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując w różnych placówkach, gdzie miałam możliwość doskonalenia zarówno teorii jak i praktyki wykonywania zawodu psychoterapeuty, prowadząc długoterminową psychoterapię indywidualną i grupową osób dorosłych i młodzieży.

Jestem wieloletnią członkinią Polskiego Towarzystwie Psychoterapii Psychodynamicznej. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u ceryfikowanej terapeutki PTPPd. Pracuję zgodnie z zasadami kodeksu etycznego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Regularnie uczestniczę w konferencjach organizowanych przez PTPPd oraz wykładach prowadzonych przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne.

Obecnie zajmuję się prowadzeniem psychoterapii indywidualnej oraz grupowej osób dorosłych i młodzieży. Jako terapeutka pracuję w nurcie psychodynamicznym w języku polskim oraz języku angielskim.

Zapraszam na sesję konsultacyjną.
tel. 790 454 375

mgr Małgorzata Franczyk

Specjalistka psychologii klinicznej, psychoterapeutka

Jestem absolwentką Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Odbyłam czteroletnie szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Psychologii Klinicznej w Szpitalu Klinicznym im. dr J. Babińskiego w Krakowie, w ramach którego wybrałam podspecjalizację z Psychologii Klinicznej Zaburzeń Psychicznych.
Ukończyłam całościową czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Jestem w trakcie nauki w całościowym czteroletnim Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej, prowadzonym przez Krakowską Szkołę Psychoterapii Psychoanalitycznej. Aktualnie przygotowuję się do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty.
Ukończyłam również dwuletnie Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Zdobyłam też kwalifikacje pedagogiczne do prowadzenia warsztatów i szkoleń.

Posiadam ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe. Pracując w różnych placówkach, miałam możliwość uczyć się teorii i praktyki zawodów psychologa i psychoterapeuty w różnych obszarach psychologii.
Od 2011r współpracuję z Poradniami Zdrowia Psychicznego, gdzie przeprowadzam diagnozę psychologiczną oraz prowadzę długoterminową psychoterapię indywidualną osób dorosłych z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi, psychosomatycznymi, adaptacyjnymi, osobowości. Prowadziłam też psychoterapię grupową. Obecnie przyjmuje także w gabinecie prywatnym w Krakowie. Równolegle zdobywałam doświadczenie kliniczne podczas licznych staży podyplomowych na różnych oddziałach psychiatrycznych Szpitala Uniwersyteckiego i Szpitala Klinicznego im. dr J. Babińskiego w Krakowie.
Posiadam też bogate doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą w obszarze socjoterapii i psychoedukacji, które zdobyłam pracując w Dziennym Ośrodku Socjoterapeutyczym i realizując na zlecenie różnych instytucji warsztaty i treningi psychoedukacyjne. Ponadto zajmowałam się wczesnym wspomaganiem rozwoju dzieci w pracy w Przedszkolu.
Cennym doświadczeniem zawodowym była dla mnie kilkuletnia praca na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej, w trakcie której rozwijałam umiejętności w obszarze diagnozy i rehabilitacji neuropsychologicznej osób dotkniętych różnymi zaburzeniami neurologicznymi (m.in. po przebytych udarach mózgu, krwotokach podpajęczynówkowych, resekcji guza mózgu, z urazami mózgu w wypadkach komunikacyjnych, z afazją, z otępieniem).

W trosce o jak najlepszą opiekę psychoterapeutyczną moich pacjentów poddaję swoją pracę psychoterapeutyczną regularnej superwizji. Pracuję zgodnie z zasadami kodeksu etycznego Polskiego Towarzystwa Psychologiczneg, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe, biorąc udział w specjalistycznych wykładach, konferencjach, sympozjach, szkoleniach.

Zapraszam Cię na wizytę konsultacyjną, podczas której omówimy Twój problem i poszukamy odpowiednią dla Ciebie formę terapii.
Tel. 503 616 149

mgr Renata Drapała

Jestem psychoterapeutką psychodynamiczną, socjoterapęutką. Ukończyłam 4 - letnią Szkołę Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym w Krakowie, posiadającym rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Doświadczenie zawodowe uzyskiwałam na stażach w Oddziale Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości Szpitala im. dr J. Babińskiego oraz w Oddziale Psychiatrycznym Szpitala im. dr J. Babińskiego w Krakowie. Pracowałam indywidualnie z pacjentami w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych w Krakowie. Zawodowo rozwijam się poprzez udział w krajowych oraz międzynarodowych sympozjach oraz kursach psychoterapeutycznych, również innych nurtów niż psychodynamiczny, w tym terapii schmatów, terapii lecznia traumy. Obecnie w trakcie podyplomowego szkolenia Terapii Opartej na przeniesieniu (TFP)

Pracuję indywidualnie i grupowo z osobami dorosłymi oraz nastolatkami w psychodynamicznym nurcie myślenia i rozumienia pacjenta.

Szczególną uwagę kieruję na opiekę psychoterapeutyczną nad kobietą w ciąży i połogu oraz wczesną relacją matka- dziecko. Ukończyłam kursy i roczne seminarium z zakresu pracy psychoterapeutycznej z kobietą w ciąży i diadą matka - niemowlę organizowane m.inn. przez Stowarzyszenie Terapeutów Dziecięcych im. Donalda Winnicotta, Ośrodek Terapeutyczny Mały Książę w Krakowie. Pracuję zarówno z kobietami indywidualnie jak również z kobietą i dzieckiem do lat 3 a także z całymi rodzinami z małymi dziećmi.

Ukończyłam również dwuletnie Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym w Krakowie oraz roczne szkolenie dla trenerów we Wszechnicy UJ. Współpracowałam z GOPS oraz różnymi instytucjami i organizacjami w zakresie prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi i młodzieżą oraz pracy w projektach skierowanych do młodzieży.

Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej , postępując zgodnie z kodeksem etyki psychoterapeuty, swoją pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji.

Od ponad 16 lat prowadzę Specjalistyczne Centrum Medyczne Nowomed, którego jestem założycielką, posiadam również doświadczenie pracy w korporacji, w tym na stanowisku menadżera zespołu.