SKONTAKTUJ SIE Z NAMI

Małgorzata Bełzowska

tel. 790 454 375
info@krakow-psychoterapia.com

Małgorzata Franczyk

tel. 503 616 149
info@krakow-psychoterapia.com

Nasz Gabinet

W swojej pracy psychoterapeutycznej spełniamy standardy etyczno – zawodowe przyjęte przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej.
W trosce o jakość oferowanej pomocy poddajemy swoją pracę regularnej superwizji.
Dzięki temu każda osoba, z którą pracujemy może liczyć na wysoką jakość świadczonych przez nas usług terapeutycznych.

mgr Małgorzata Bełzowska

Jestem psychoterapeutą, socjoterapeutą i pedagogiem resocjalizacji. Swoje umiejętności i wiedzę psychoterapeutyczną zdobyłam w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Szkoła jest rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam w ośrodkach socjoterapeutycznych dla młodzieży w Irlandii, a następnie w Polsce w Ośrodku Terapii Uzależnień Monar; Prywatnej Szkole Podstawowej i Gimnazjalnej w Krakowie oraz w Ośrodku Profilaktyki Edukacyjnej Kangur jako trener warsztatów psychoedukacyjnych.

Obecnie prowadzę psychoterapię indywidualną dorosłych i młodzieży w Poradni Zdrowia Psychicznego. Jako terapeuta pracuję w nurcie psychodynamicznym.

mgr Małgorzata Franczyk

Specjalistka psychologii klinicznej, psychoterapeutka

Jestem absolwentką Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Odbyłam czteroletnie szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Psychologii Klinicznej w Szpitalu Klinicznym im. dr J. Babińskiego w Krakowie, w ramach którego wybrałam podspecjalizację z Psychologii Klinicznej Zaburzeń Psychicznych.

Ukończyłam całościową czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Uczestniczę w dwuletnim Szkoleniu z zakresu Leczenia Głębokich Zaburzeń Osobowości, organizowanym przez Krakowską Szkołę Psychoterapii Psychoanalitycznej. Aktualnie przygotowuję się do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty.

Ukończyłam również dwuletnie Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Zdobyłam też kwalifikacje pedagogiczne do prowadzenia warsztatów i szkoleń.

Posiadam 15-letnie doświadczenie zawodowe. Pracując w różnych placówkach, miałam możliwość uczyć się teorii i praktyki zawodów psychologa i psychoterapeuty w różnych obszarach psychologii.

Od 13 lat współpracuję z Poradniami Zdrowia Psychicznego, gdzie przeprowadzam diagnozę psychologiczną oraz prowadzę długoterminową psychoterapię indywidualną osób dorosłych z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi, psychosomatycznymi, adaptacyjnymi, osobowości. Prowadziłam też psychoterapię grupową. Obecnie przyjmuje także w gabinecie prywatnym w Krakowie. Równolegle zdobywałam doświadczenie kliniczne podczas licznych staży podyplomowych na różnych oddziałach psychiatrycznych Szpitala Uniwersyteckiego i Szpitala Klinicznego im. dr J. Babińskiego w Krakowie.

Posiadam też bogate doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą w obszarze socjoterapii i psychoedukacji, które zdobyłam pracując w Dziennym Ośrodku Socjoterapeutyczym i realizując na zlecenie różnych instytucji warsztaty i treningi psychoedukacyjne. Ponadto zajmowałam się wczesnym wspomaganiem rozwoju dzieci w pracy w Przedszkolu.

Cennym doświadczeniem zawodowym była dla mnie kilkuletnia praca na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej, w trakcie której rozwijałam umiejętności w obszarze diagnozy i rehabilitacji neuropsychologicznej osób dotkniętych różnymi zaburzeniami neurologicznymi (m.in. po przebytych udarach mózgu, krwotokach podpajęczynówkowych, resekcji guza mózgu, z urazami mózgu w wypadkach komunikacyjnych, z afazją, z otępieniem).

W swej pracy psychoterapeutycznej stosuję paradygmat psychodynamiczny i poddaję ją regularnej superwizji. Pracuję zgodnie z zasadami kodeksu etycznego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe, biorąc udział w specjalistycznych wykładach, konferencjach, sympozjach, szkoleniach.

Zapraszam Cię na wizytę konsultacyjną, podczas której omówimy Twój problem i poszukamy odpowiednią dla Ciebie formę terapii.
Tel. 503 616 149