SKONTAKTUJ SIE Z NAMI

Małgorzata Bełzowska

tel. 790 454 375
info@krakow-psychoterapia.com

Małgorzata Franczyk

tel. 503 616 149
info@krakow-psychoterapia.com

Nasz Gabinet

W swojej pracy psychoterapeutycznej spełniamy standardy etyczno – zawodowe przyjęte przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej.
W trosce o jakość oferowanej pomocy poddajemy swoją pracę regularnej superwizji.
Dzięki temu każda osoba, z którą pracujemy może liczyć na wysoką jakość świadczonych przez nas usług terapeutycznych.

mgr Małgorzata Bełzowska

Jestem psychoterapeutą, socjoterapeutą i pedagogiem resocjalizacji. Swoje umiejętności i wiedzę psychoterapeutyczną zdobyłam w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Szkoła jest rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam w ośrodkach socjoterapeutycznych dla młodzieży w Irlandii, a następnie w Polsce w Ośrodku Terapii Uzależnień Monar; Prywatnej Szkole Podstawowej i Gimnazjalnej w Krakowie oraz w Ośrodku Profilaktyki Edukacyjnej Kangur jako trener warsztatów psychoedukacyjnych.

Obecnie prowadzę psychoterapię indywidualną dorosłych i młodzieży w Poradni Zdrowia Psychicznego. Jako terapeuta pracuję w nurcie psychodynamicznym.

mgr Małgorzata Franczyk

Jestem psychologiem, psychoterapeutą psychodynamicznym, socjoterapeutą.

Ukończyłam psychologię stosowaną na Uniwersytecie Jagiellońskim. Stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w szkoleniach podyplomowych prowadzonych przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne. Ukończyłam Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego oraz Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej, która jest kursem rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

W ramach praktyki zawodowej odbyłam staże w Zakładzie Psychoterapii CM UJ, Ambulatorium Terapii Rodzin Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ, Samorządowym Ośrodku Psychologiczno-Pedagogicznym. Doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej, zarówno dorosłych jak i młodzieży, zdobyłam pracując w Poradnii Zdrowia Psychicznego oraz w Ośrodku Socjoterapeutyczym. Ponadto prowadzę warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz programy terapeutyczne na obozach młodzieżowych.